Ons verhaal:

Hoe het allemaal begon…

Denice en Sam hebben elkaar in Nederland ontmoet tijdens een familie bezoek van Denice. Tijdens dit bezoek besprak Sam met Denice haar emigratieplannen naar Curaçao en gaf Sam ( 20 jaar zelfstandig onderneemster) aan dat als zij eenmaal gesetteld was op Curaçao, zij graag iets wilde betekenen voor de gemeenschap en vroeg Denice of zij een idee had wat ze zou kunnen doen. Denice, wiens achtergrond binnen de oudercommissies en klachtencommissie lag, gaf aan wat de huidige situatie was op scholen met name de verouderde en kapotte schoolmeubilair. Eenmaal gesetteld op Curaçao zijn ze de stichting op 23 februari 2017 gestart. De combinatie van de 2 verschillende ervaringen en achtergronden is een succes gebleken!

iicon copy copyiicon

Curaçao

manman

Sam van Dimmelen

Voorzitter
manman

Denice Bezemer – Hoyer

Secretaris / Penningmeester

Team Nederland

Onze Doelstellingen:

De stichting heeft ten doel:
  • De gemeenschap van Curaçao voorzien van bruikbare en nodige materiaal en meubilaire al dan niet tweedehands, echter nog in goede staat verkerend. Het materiaal en meubilaire is afkomstig uit Nederland of elders. Er moet hierbij gedacht worden aan levering van schoolmateriaal, materiaal ten behoeve van de verschillende sporten, materiaal voor de gezondheidszorg evenals materiaal ten behoeve van de gevangenis voor wat betreft omscholing tot het uitoefenen van een beroep. Of materiaal/meubilaire ten behoeve van elk zichzelf respecterende instantie wat werk kan verrichten in het voordeel van het eiland.
  • Ook zal de stichting zich inzetten om zoveel mogelijk bij te dragen aan de agrarische sector evenals de economische sector door contacten te leggen tussen de verschillende partijen ten behoeve van de zelfvoorzienigheid van de eilandbewoners en de economie van het eiland.
De Stichting tracht haar doel te bereiken door:
  • Contact te leggen met de verschillende instanties in Nederland en elders die van betekenis kunnen zijn ten behoeve van de te bereiken doel. De gemeenschap als ook de hoogwaardigheidsbekleders worden middels informatiedagen geïnformeerd en gemotiveerd tot het helpen van de omstandigheden. Financiële middelen komen van donaties en middels fundraising.